Stichting Hein Wellens Fonds

Het Hein Wellens Fonds is in 2019 gefuseerd met Hart en vaat onderzoekfonds Limburg.

Enkele bestuursleden van het Hein Wellens Fonds hebben zitting genomen in de Adviesraad van Hart en vaat onderzoekfonds Limburg. 

Hein Wellens Fonds

Bij het aangaan van de fusie bestond het bestuur van het Hein Wellens Fonds uit de volgende personen:

• Drs. G.J.H.C.M. Peeters, voorzitter
• Prof. dr. H.J.G.M. Crijns, lid
• Drs. L.J. Urlings, lid
• Prof. dr. P. Volders, lid

Beloningsbeleid
Het betrof hier onbezoldigde functies.

Financiële verantwoording

Voor de financiële verantwoording wordt verwezen naar onderstaande jaarrekeningen. 

Sluit de enquête