Harry Crijns Research Grant

Prof. dr. Harry J.G.M. Crijns was tot december 2020 voorzitter van de vakgroep cardiologie van het Maastricht UMC+ en bestuurslid van CARIM. Gedurende zijn lange en succesvolle carrière in de translationele en klinische cardiologie heeft Prof. Crijns ontelbare bijdragen geleverd aan de cardiovasculaire wetenschap, in het bijzonder op het gebied van atriumfibrilleren. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de vormgeving van cardiovasculaire research op lokaal, nationaal en Europees niveau en heeft een grote impact gehad op de carrières van vele assistenten en collega’s en op de levens van vele patiënten en hun naasten.

Hart en vaat onderzoekfonds Limburg, onderdeel van Health Foundation Limburg, heeft dan ook besloten om een Harry Crijns Research Grant in te stellen. Deze grant ten bedrage van € 25.000 wordt periodiek toegekend aan jonge wetenschappers die zich bezighouden met klinisch cardiovasculair onderzoek en daarmee bijdragen aan de realisering van de doelstellingen van onze foundation. 

Enkele van deze doelstellingen zijn:

 • Het verhogen van de kwaliteit van de gezondheidszorg op het gebied van hart- en vaatziekten in het algemeen, en in Limburg in het bijzonder waardoor Maastricht UMC+ nog beter tegemoet kan komen aan de zorgbehoeften van de regionale gemeenschap;
 • Het verbinden van patiënten met hun artsen - en met elkaar - door het creëren en in stand houden van een community waarvoor laagdrempelige ontmoetingsplekken c.q. activiteiten worden georganiseerd;
 • Het vergroten van de kennis over het ziektebeeld bij de patiënt, zodat onder eigen regie een shared decision met de behandelend arts de standaard kan worden.

 

Criteria

De kandidaat

 • heeft al enige ervaring met het doen van medisch wetenschappelijk onderzoek;
 • is nog niet – of recent (< 1 jaar geleden) gepromoveerd.
 • is werkzaam binnen het Maastricht UMC+ en/of CARIM/UM in een cardiovasculaire discipline;
 • is bereid om presentaties te geven voor de hart- en vaat community en de samenleving;
 • is bereid om - actief - te helpen giften en donaties voor het project binnen te halen, al dan niet door middel van crowdfunding via het actieplatform van Hart en vaat onderzoekfonds Limburg.

Het onderzoek

 • is van hoge wetenschappelijke kwaliteit;
 • richt zich op preventie, opsporing, behandeling of genezing van hart- en vaatziekten;
 • heeft een hoge impact voor de patiënt en verbetert de kwaliteit van leven;
 • is ingebed in een bestaande wetenschappelijke structuur.

De aanvraag

 • bevat een samenvatting van het onderzoek, waarbij duidelijk aangegeven wordt wat de relatie is tussen het onderzoek en de doelstellingen van Hart en vaat onderzoekfonds Limburg;
 • bevat een curriculum vitae;
 • bevat een begroting van het onderzoek;
 • bevat een aanbevelingsbrief van de onderzoeksleider.

De procedure

 • Aanvragen kunnen worden ingediend tot 18 september 2023 (zie hiervoor het aanmeldingsformulier).
 • De aanvraag wordt beoordeeld op:
 • Wetenschappelijke inhoud (factor 0.6)
 • Presentatie (factor 0.2)
 • Hoe kandidaat denkt bij te dragen aan fondsenwerving (factor 0.2)
 • Uit de aanvragen worden drie kandidaten geselecteerd die hun project voor 15 november 2023 presenteren aan de Adviesraad van Hart en vaat onderzoekfonds Limburg.
 • De Adviesraad van Hart en vaat onderzoekfonds Limburg beslist aan wie van de kandidaten de grant wordt toegekend. 
 • De winnaar houdt tijdens het CARIM symposium op 29 november 2023 een presentatie voor vakgenoten en andere geïnteresseerden.

Deze grant wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Bayer, Amgen en Hart en vaat onderzoekfonds Limburg

Sluit de enquête