Harry Crijns Research Grant 2022

Winnaar 2022 : Vital Houben, AIOS Cardiologie

Titel onderzoek: Measuring physical activity during cardiac telerehabilitation using an accelerometer: a pilot study (GADGET)

Samenvatting:

Aanleiding

Hartrevalidatie zorgt voor een betere kwaliteit van leven, betere inspanningstolerantie en verminderde mortaliteit. Toch neemt slechts de helft van de patiënten na een hartinfarct deel aan hartrevalidatie. Om de deelnamepercentages te verhogen zijn nieuwe innovatieve oplossingen zoals telerevalidatie ontwikkeld. De richtlijn telerevalidatie adviseert (maar stelt het niet verplicht) het gebruik van accelerometers voor het monitoren van fysieke activiteit. Er is echter nooit aangetoond dat accelerometers beter zijn dan pedometers.

Doel

Het doel van GADGET is om telerevalidatie verder te optimaliseren en te personaliseren. Hierbij worden potentiële voordelen en mogelijkheden van accelerometers onderzocht bij telerevalidatie.

Harry Crijns Research Grant 2022

Onderzoeksmethode

Het betreft een prospectieve matched control cohort pilot studie waarbij aan 20 patiënten gevraagd wordt om gebruik te maken van een accelerometer. Zij worden gematcht aan 20 vergelijkbare patiënten uit het REHAB+ cohort. Fysieke activiteit wordt gemeten a.d.h.v. inspanningstolerantie en IPAQ vragenlijsten. Fysieke kwaliteit van leven wordt gemeten a.d.h.v. SF-36 vragenlijsten. Daarnaast zal de accelerometergroep gevraagd worden vragenlijsten over patiëntervaringen in te vullen. Therapietrouwheid wordt gemonitord. Tevens zullen gestructureerde interviews afgenomen worden over patiëntervaringen. Impact en relevantie Bij een positief resultaat zal dit leiden tot een vervolgstudie. Ook zal telerevalidatie middels accelerometers structureel verankerd worden binnen telerevalidatie in Limburg. Hiermee wordt er voor de patiënt een optimaal zorgprogramma voor (tele)hartrevalidatie gecreëerd. Daar plukt de patiënt de vruchten van.

Sluit de enquête