RESCAR is in 2019 gefuseerd met Hart en vaat onderzoekfonds Limburg.

 

Guy Peeters

Guy Peeters, bestuursvoorzitter RESCAR: "De doelstellingen van de stichtingen liggen heel dicht bij elkaar en door een fusie kunnen we kosten besparen. Uw donatie wordt nu nóg efficiënter besteed aan baanbrekend onderzoek naar hart- en vaatziekten in het Maastricht UMC+ en de Limburgse partnerziekenhuizen. Wij denken dat - met name voor nieuwe donateurs - het hebben van één stichting met dezelfde doelstelling meer duidelijkheid biedt".

"Voor de donateurs verandert er niets; het RESCAR bankrekeningnummer blijft behouden (NL64 INGB 0001 927228). Het RESCAR-Congres wordt gewoon voortgezet, evenals de nieuwsbrief Hartsvrienden. Ook alle 'geoormerkte' giften voor onderzoek blijven onverminderd van kracht.

Bij het aangaan van de fusie in 2019 bestond het bestuur van de Stichting Hartsvrienden RESCAR  uit de volgende personen, waarvan 2 personen zitting hebben genomen in de Adviesraad van Hart en vaatonderzoekfonds Limburg: 

Bestuur RESCAR tot aan de fusie in 2019
Bestuur RESCAR tot aan de fusie in 2019
  • Voorzitter: drs. G.J.H.C.M. Peeters
  • Secretaris: mr. M.W.J.M. Giesbers
  • Penningmeester: dhr. G.H.J. Huls
  • Bestuurslid: prof. dr. H.J.G.M. Crijns
  • Bestuurslid: prof. dr. J.G. Maessen (niet aanwezig op de foto)

Stichting Hartsvrienden RESCAR

Sinds haar oprichting in 1982 heeft de Stichting Hartsvrienden RESCAR (RESearch CARdiologie) veelbelovende ontwikkelingen ondersteund op het gebied van cardiologie en hartchirurgie in het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (Maastricht UMC+), ook bekend als het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Mede door de steun van duizenden donateurs heeft Maastricht UMC+ inmiddels een wereldwijde voortrekkersrol verkregen op het gebied van cardiologie en hartchirurgie en worden patiënten op topniveau behandeld. 

 

 

 

Sluit de enquête