Donateursbelangen

Hart en vaat onderzoekfonds Limburg (onderdeel van Health Foundation Limburg) is aangesloten bij Stichting Donateursbelangen en verklaart het gewenst gedrag donateursbelangen na te leven en onderschrijft het belang van donateurs.

Wij zullen ethische en donateur gerichte fondsenwerving toepassen in het belang van onze donateurs. Als donateur maak je immers het voor ons mogelijk gezamenlijk te werken aan onze doelstelling(en).

Als donateur kun je GRATIS lid worden van de online donateursbelangen community, zie: https://www.donateursbelangen.nl/deelnemen

Omdat wij het gewenst gedrag donateursbelangen naleven en ethische fondsenwerving toepassen mogen wij gebruikmaken van de DonateursBelangen-Badge op onze uitingen.

Voor meer informatie over Stichting Donateursbelangen, zie: https://www.donateursbelangen.nl.

Logo donateursbelangen
Sluit de enquête