Onrustbarende cijfers

  • Jaarlijks krijgen 250.000 mensen in Nederland een acuut hartinfarct, waarvan 5.000 mensen dit niet overleven

     

    cijfers Limburg hart en vaat
  • In 2018 leden meer dan 240.000 mannen en vrouwen aan hartfalen, waaraan bijna 7.5000 mensen stierven.
  • In 2018 leden 350.000 mensen aan boezemfibrilleren en stierven meer dan 5.300 mensen aan een herseninfarct (beroerte)
  • In Nederland leven 80.000 mensen met een aangeboren hartafwijking
  • Jaarlijks krijgen zo’n 750 mensen in Limburg een plotse hartstilstand. Dat zijn 2 mensen per dag.

Onze missie is dan ook helder

 

Onderzoek hartfalen

In het Maastricht UMC+ wordt topklinisch onderzoek gedaan gericht op nieuwe behandelingen, snellere diagnoses, betere zorg en door preventie hart- en vaatziekten te voorkomen. Wij zetten ons dan ook met hart en ziel in om deze projecten financieel te kunnen ondersteunen, want wetenschappelijk onderzoek redt mensenlevens.  

Hart en vaat onderzoekfonds Limburg bouwt aan een community

We verbinden patiënten met hun artsen en met elkaar. Met cardiologen en aanverwante specialisten van het Hart+Vaat Centrum van het Maastricht UMC+ en de Limburgse partnerziekenhuizen in de regio. Het is belangrijk voor patiënten en hun naasten geïnformeerd te zijn, lotgenotencontact te hebben en actief te blijven. Door het organiseren van het RESCAR (Research Cardiology) patiëntencongres waar de laatste ontwikkelingen op het gebied van hart- en vaatziekten gepresenteerd worden, het wandelevenement Loop met je dokter waar men kan wandelen zonder angst en het Hart & Vaat café - een laagdrempelige ontmoetingsplek voor lotgenoten -  bieden wij een jaarlijks terugkerend programma. We stimuleren het leggen van contacten, het vergroten van de kennis over het ziektebeeld bij de patiënt zodat onder eigen regie een shared descision met behandelend arts de standaard kan worden.

 

 

Sluit de enquête