Harry Crijns Research Grant 2021

Winnaar 2021 : Sophie van de Walle, Masterstudent Geneeskunde/ Onderzoeksassistent afdeling CTC, onder supervisie van Dr. Bidar (Cardiothoracaal Chirurg MUMC+).                                                        

Titel onderzoek

Sophie van de Walle wint Harry Crijns Research Grant

Assessment of the pathophysioLogical bAsis of local tissue compliaNce using augmenteD iMAging techniques to identify Regional flow dynamiCs (LANDMARC): a pilot-study with focus on aorta ascendens and right atrium

Samenvatting onderzoek

Deze studie is gebaseerd op augmentatie van bestaande beeldvormingstechieken opdat de dynamische processen binnen het lichaam gecorreleerd kunnen worden aan (patho-)fysiologische veranderingen. Door het toevoegen van additionele aorta- en rechterboezem landmarks gedurende hedendaagse cardiochirurgie, kan middels 3D/4D imaging zeer nauwkeurig per gereduceerd anatomisch segment een kwantitatieve weefselverandering worden vastgesteld.

Daarbij kan middels 3D en 4D imaging de bloedstroom in kaart worden gebracht en kan een maximum punt van ‘wall shear stress’ en/of specifieke waarde van distributie hiervan worden aangewezen. Een preciezere locatie van dit punt kan worden geëvalueerd en er kunnen verbanden worden gelegd tussen dit punt en de mate van structurele remodellering (middels o.a.strain analysis en biomarkers), specifiek het patroon van fibrosering van de rechterboezem, en mate/richting van aorta elongatie.

Ons streven gaat uit naar uiteindelijke kwantificatie van de lokale weefselcompliantie en elasticiteit als gevolg van flow dynamiek gecorreleerd aan fibroseringsgraad, met daarbij specifiek aandacht voor cardiovasculair weefsel respons (aorta ascendens en rechterboezem). Patiënten zullen dus naast de benodigde operatieprocedure volgens protocol (CABG- of AVR-chirurgie), plaatsing van additionele landmarks (‘clips’, welke al aanwezig op de operatiekamer en tijdens een reguliere operatie veelvuldig gebruikt worden) ondergaan. Gezien de thorax reeds is geopend, is dit niet extra-ingrijpend, kostenbesparend en vergt dit weinig extra operatietijd en inspanning van de operateur. Additionele landmarks worden geplaatst op de buitenzijde van de ascenderende aorta

(15 landmarks: 4 lagen van 5 clips rondom) en rechterboezem (10 landmarks). Kwantitatieve data kan in alle richtingen binnen de landmarks worden verkregen. Dit betekent 65 nieuwe metingen op het gebied van de aortamarkers en 21 additionele metingen op rechterboezem niveau. Follow-up duurt 2 jaar (zie ook grafisch abstract). Gedurende T0 openhartoperatie/opnameperiode) worden weefselbiopten (restweefsel) afgenomen (aorta ascendens en rechterboezem), wordt er bloed afgenomen (voor onderzoek naar biomarkers) en wordt er beeldvorming uitgevoerd (FibriCheck,

echo cor, MRI (4D) en CT). Meerdere beeldvorming wordt gecombineerd, zodat individuele voordelen van technieken kunnen worden samengevoegd en zullen accumuleren. Gedurende T1 (1 jaar na T0, ±2 weken) en T2 (2 jaar na T0, ±2 weken) wordt beeldvorming uitgevoerd (Fibricheck, echo cor, CT). Gedurende T2 vindt er tevens opnieuw MRI (4D) plaats.

Sluit de enquête