Organisatie

Stichting Hein Wellens Fonds

Hein Wellens FondsNaam instelling
Stichting Hein Wellens Fonds

RSIN/fiscaal nummer ANBI
810137367

Contactgegevens
Gaetano Martinolaan 85
6229 GS Maastricht
Telefoonnummer 043-4077363
E-mail: info@hfl.nl

Het Hein Wellens Fonds is in 2019 gefuseerd met Hart en vaat onderzoekfonds Limburg. Enkele bestuursleden van het Hein Wellens Fonds hebben zitting genomen in de Adviesraad van Hart en vaat onderzoekfonds Limburg. 

Bij het aangaan van de fusie bestond het bestuur van het Hein Wellens Fonds uit de volgende personen:

• Drs. G.J.H.C.M. Peeters, voorzitter
• Prof. dr. H.J.G.M. Crijns, lid
• Drs. L.J. Urlings, lid
• Prof. dr. P. Volders, lid

Beloningsbeleid
Het betrof hier onbezoldigde functies.

Financiële verantwoording

Voor de financiële verantwoording wordt verwezen naar onderstaande jaarrekeningen.