Loyalty Club

Loyalty Club

Vergrijzing leidt tot een toename van het aantal mensen met hart- en vaatziekten. Jaarlijks krijgen zo’n 750 mensen in Limburg een plotse hartstilstand; dat zijn 2 mensen per dag! Ca 75% krijgt deze hartstilstand thuis en in 3 op de 4 gevallen overleeft het slachtoffer dit niet.

De doelstelling van het Hart en vaat onderzoekfonds Limburg is dan ook het voorkomen van plotse hartdood, het streven naar preventie en optimale behandeling van hart- en vaatziekten in Limburg.

Wilt u ons structureel helpen de expertise op het gebied van hartziekten in Limburg verder te vergroten? Wordt dan lid van de Loyalty Club. U steunt daarmee onderzoek naar levensreddende oplossingen. Dit kan al voor een bedrag vanaf € 1.000 per jaar.

 

Hans Kerckhoffs Sr. Loyalty Club
Lijfspreuk van initiatiefnemer Hans Kerckhoffs Sr. is "Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin" (Alleen gaat men sneller, samen komt men verder)
Word lid

De Loyalty Club van Hart en vaat onderzoekfonds bestaat uit een interessante groep (oud) ondernemers, bestuurders van instellingen, bankiers en weldoeners die topklinisch  onderzoek naar levensreddende oplossing ondersteunen. 

Hun bijdrage zorgt voor een stuk continuïteit in de door ons gesteunde onderzoekslijnen. Jaarlijks wordt een exclusieve bijeenkomst voor de Loyalty Club georganiseerd in het Hart+Vaat Centrum van het Maastricht UMC+ met interessante lezingen door cardiologen en chirurgen en een exclusief kijkje achter de schermen. 

Neem contact op om lid te worden: m.kooman@hfl.nl of 06-46422533

Logo loyalty club
Sluit de enquête