RESCAR

RESCAR organisatie

Sinds haar oprichting in 1982 heeft de Stichting Hartsvrienden RESCAR (RESearch CARdiologie) veelbelovende ontwikkelingen ondersteund op het gebied van cardiologie en hartchirurgie in het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (Maastricht UMC+), ook bekend als het Academisch Ziekenhuis Maastricht.

In 2019 is de stichting RESCAR gefuseerd met Hart en vaat onderzoekfonds Limburg. 

bestuur rescar
Bij het aangaan van de fusie bestond het bestuur van de Stichting Hartsvrienden RESCAR  uit de volgende personen:

  • Voorzitter: drs. G.J.H.C.M. Peeters
  • Secretaris: mr. M.W.J.M. Giesbers
  • Penningmeester: dhr. G.H.J. Huls
  • Bestuurslid: prof. dr. H.J.G.M. Crijns
  • Bestuurslid: prof. dr. J.G. Maessen (niet aanwezig op de foto)