Organisatie

RESCAR

RESCAR is in 2019 gefuseerd met Hart en vaat onderzoekfonds Limburg.

Guy PeetersGuy Peeters, bestuursvoorzitter RESCAR: "De doelstellingen van de stichtingen liggen heel dicht bij elkaar en door een fusie kunnen we kosten besparen. Uw donatie wordt nu nóg efficiënter besteed aan baanbrekend onderzoek naar hart- en vaatziekten in het Maastricht UMC+ en de Limburgse partnerziekenhuizen".

Ellen van de Ven

 

"Voor de donateurs verandert er niets; het RESCAR bankrekeningnummer blijft behouden. Het RESCAR congres wordt gewoon voortgezet, evenals de nieuwsbrief Hartsvrienden. Ook alle 'geoormerkte' giften voor onderzoek blijven onverminderd van kracht. Wij denken dat - met name voor nieuwe donateurs - het hebben van één stichting met dezelfde doelstelling meer duidelijkheid biedt" aldus Ellen van de Ven, directeur Health Foundation Limburg, waar Hart en vaat onderzoekfonds Limburg deel vanuit maakt. 

Bij het aangaan van de fusie in 2019 bestond het bestuur van de Stichting Hartsvrienden RESCAR  uit de volgende personen: Bestuur RESCAR tot aan de fusie in 2019Bestuur RESCAR tot aan de fusie in 2019

 • Voorzitter: drs. G.J.H.C.M. Peeters
 • Secretaris: mr. M.W.J.M. Giesbers
 • Penningmeester: dhr. G.H.J. Huls
 • Bestuurslid: prof. dr. H.J.G.M. Crijns
 • Bestuurslid: prof. dr. J.G. Maessen (niet aanwezig op de foto)

Stichting Hartsvrienden RESCAR

Sinds haar oprichting in 1982 heeft de Stichting Hartsvrienden RESCAR (RESearch CARdiologie) veelbelovende ontwikkelingen ondersteund op het gebied van cardiologie en hartchirurgie in het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (Maastricht UMC+), ook bekend als het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Mede door de steun van duizenden donateurs heeft Maastricht UMC+ inmiddels een wereldwijde voortrekkersrol verkregen op het gebied van cardiologie en hartchirurgie en worden patiënten op topniveau behandeld. 

Wat is er mede door RESCAR mogelijk gemaakt? Enkele projecten:

 • oorzaken van plotse hartdood door de ritmestoornis 'torsade de pointes';
 • vroegtijdig opsporen van patiënten met de ritmestoornis boezemfibrilleren met AF Alarm (een draagbaar apparaat dat continu het hartritme kan controleren);
 • registratie om de lange termijn effecten van katheterablatie ritmestoornissen te kunnen verbeteren. Katheterablatie is een vorm van hartkatheterisatie waarbij met katheters op afstand in het hart door bevriezing of verhitting de oorzaak van een ritmestoornis kan worden uitgeschakeld;
 • vroege behandeling van het hartinfarct bevorderen (trombolyse, dotter bij infarct);
 • oorzaken en behandeling van angststoornissen bij patiënten na een hartinfarct;
 • ligfietsproject om een nieuwe onderzoekstechniek te kunnen introduceren bij hartfalenpatiënten met hoge bloeddruk in de longen (pulmonale hypertensie). Dit betreft een landelijk koploper programma waarmee deze patiënten nauwkeuriger gediagnosticeerd en beter behandeld kunnen worden;
 • ondersteunen van promovendi van de Universiteit Maastricht waarmee verworven kennis wordt uitgedragen.