Organisatie

RESCAR

rescarMede door de steun van duizenden donateurs heeft Maastricht UMC+ inmiddels een wereldwijde voortrekkersrol verkregen op het gebied van cardiologie en hartchirurgie en worden patiënten op topniveau behandeld. RESCAR wil het wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten in Maastricht stimuleren en de behandelmethoden verder verbeteren. Daarnaast informeert de stichting hartpatiënten over hartkwalen en de modernste wetenschappelijke ontwikkelingen, onder meer via een jaarlijks RESCAR Congres.

Wat is er al mede door RESCAR mogelijk gemaakt?

RESCAR heeft bijgedragen aan nieuwe ontwikkelingen in de cardiologie en hartchirurgie door onderzoekers in hun wetenschappelijke werk te ondersteunen. Enkele projecten:

  • oorzaken van plotse hartdood door de ritmestoornis 'torsade de pointes';
  • vroegtijdig opsporen van patiënten met de ritmestoornis boezemfibrilleren met AF Alarm (een draagbaar apparaat dat continu het hartritme kan controleren);
  • registratie om de lange termijn effecten van katheterablatie ritmestoornissen te kunnen verbeteren. Katheterablatie is een vorm van hartkatheterisatie waarbij met katheters op afstand in het hart door bevriezing of verhitting de oorzaak van een ritmestoornis kan worden uitgeschakeld;
  • vroege behandeling van het hartinfarct bevorderen (trombolyse, dotter bij infarct);
  • oorzaken en behandeling van angststoornissen bij patiënten na een hartinfarct;
  • ligfietsproject om een nieuwe onderzoekstechniek te kunnen introduceren bij hartfalenpatiënten met hoge bloeddruk in de longen (pulmonale hypertensie). Dit betreft een landelijk koploper programma waarmee deze patiënten nauwkeuriger gediagnosticeerd en beter behandeld kunnen worden;
  • ondersteunen van promovendi van de Universiteit Maastricht waarmee verworven kennis wordt uitgedragen.

Health Foundation Limburg

RESCAR werkt nauw samen met de Health Foundation Limburg, de stichting die zich inzet voor medisch-wetenschappelijk onderzoek in het Maastricht UMC+. Beide stichtingen maken zich sterk voor de generaties van nu en morgen.