Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Tekst

Hart en vaat onderzoekfonds Limburg is onderdeel van de Health Foundation Limburg. 

Naam instelling
Health Foundation Limburg

Contactgegevens
Gaetano Martinolaan 85, 1e etage
6229 GS Maastricht
Telefoonnummer 043-4077364 of 06-46422533 (tijdens kantooruren)
E-mail: info@hfl.nl

RSIN/fiscaal nummer 
807328194

anbi logo

Bestuur en bureau

Bestuur Health Foundation Limburg

  • drs. G.J.H.C.M. Peeters, voorzitter
  • drs. J.L.J. Habets, RC, penningmeester
  • mw. N.H.C.M. Panis, secretariaat

Bureau Fondsenwerving

Team Health Foundation Limburg
Team Bureau Fondsenwerving

Van links naar rechts:

  • mw. M. Kooman-de Vet, fondsenwerver Hart en vaat onderzoekfonds Limburg
  • dhr. M.W.A. Bourgonje, fondsenwerver Kankeronderzoekfonds Limburg
  • dhr. P.F. van Ballegooie, fondsenwerver Kankeronderzoekfonds Limburg
  • mw. A. Geelen, fondsenwerver Kinder onderzoekfonds Limburg
  • mw. E.J.M.C. van de Ven, directeur Health Foundation Limburg
  • mw. P. Snijders, fondsenwerver Alzheimer onderzoekfonds en Jonge brein onderzoekfonds


Doelstelling volgens de regelgeving van de instelling:

- Het werven en beheren van fondsen met als doel de verworven middelen te besteden aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in het kader van de gezondheidszorg, uitgaande van en binnen de doelstellingen van het Maastricht UMC+ en de met hem geaffilieerde instellingen zulks in nauw en gestructureerd overleg en in samenwerking met het wetenschappelijk en geneeskundig onderzoek en onderwijs met name in de provincie Limburg in het bijzonder in het Maastricht UMC+;

- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Zie voor meer informatie de brochure op deze pagina of kijk op de website van Health Foundation Limburg. Hier kunt u ook het beleidsplan vinden.

Corporate brochure Health Foundation Limburg

Sluit de enquête