Bedrijven

Sponseren

Sponsoring Loop met je dokter
Uw bedrijf kan sponsor worden van Hart en vaat onderzoekfonds Limburg of een van haar activiteiten, zoals bijvoorbeeld "Loop met je dokter". Een sponsorschap is maatwerk, we kijken graag samen met u wat het best bij uw bedrijf past. Verder praten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (043) 407 73 64 voor een afspraak.

Schenken met fiscaal voordeel

De Belastingdienst heeft Health Foundation Limburg aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Alleen instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen. De belangrijkste voordelen van deze ANBI status voor Health Foundation Limburg en haar begunstigers zijn:

  • Hart en vaat onderzoekfonds Limburg hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt;
  • uitkeringen die Hart en vaat onderzoekfonds Limburg doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;
  • een donateur kan giften aan Hart en vaat onderzoekfonds Limburg van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
Meer weten? Neem contact met ons op, via telefoonnummer (043) 407 73 64.

 

Sluit de enquête