Organisatie

ANBI

Hart en vaat onderzoekfonds Limburg is onderdeel van de Health Foundation Limburg.

Naam instelling
Health Foundation Limburg

Contactgegevens
Gaetano Martinolaan 85, 1e etage
6229 GS Maastricht
Telefoonnummer 043-4077364
E-mail: info@hfl.nl

RSIN/fiscaal nummer ANBI
807328194

Bestuur en bureau

Bestuur Health Foundation Limburg

  • drs. G.J.H.C.M. Peeters, voorzitter
  • drs. J.L.J. Habets, RC, penningmeester
  • mw. N.H.C.M. Panis, secretariaat

Bureau Fondsenwerving

  • mw. E.J.M.C. van de Ven, directeur
  • dhr. M.W.A. Bourgonje, fondsenwerver
  • dhr. P.F. van Ballegooie, fondsenwerver
  • mw. P. Snijders, fondsenwerver
  • mw. A. Geelen, fondsenwerver
  • mw. M. Kooman, fondsenwerver


Doelstelling volgens de regelgeving van de instelling:

- Het werven en beheren van fondsen met als doel de verworven middelen te besteden aan weten­schappelijk onderzoek en onderwijs in het kader van de gezondheidszorg, uitgaande van en binnen de doelstellingen van het Maastricht UMC+ en de met hem geaffilieerde instellingen zulks in nauw en gestructureerd overleg en in samenwerking met het wetenschappelijk en geneeskundig onderzoek en onderwijs met name in de provincie Limburg in het bijzonder in het Maastricht UMC+;

- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Kijk voor meer informatie op de website van Health Foundation Limburg